Rok obrotowy: 2016

Wyniki za I półrocze 2016 r.

Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 319 mln zł przychodów ze sprzedaży i 135 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2016 roku. Największy wpływ na osiągnięte przez Grupę przychody ze sprzedaży i wynik netto miała kontynuacja bardzo… Czytaj dalej