System generycznego wsparcia cross-platformowej rozgrywki wieloosobowej w grach komputerowych dla najpopularniejszych konsol i systemów operacyjnych

logo_eu

GOG Poland Sp. z o.o. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „System generycznego wsparcia cross-platformowej rozgrywki wieloosobowej w grach komputerowych dla najpopularniejszych konsol i systemów operacyjnych.

Celem projektu było stworzenie innowacyjnej cross-platformowej technologii umożliwiającej dystrybucję oraz grę w niedostępnym dotychczas trybie dla każdego systemu operacyjnego, modeli konsol czy telefonu komórkowego.

Beneficjent: GOG Poland sp z o.o.
Umowa o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0120/16
Czas realizacji projektu: 01.09.2016-30.04.2019

Wartość całkowita Projektu: 2 650 955,02 PLN
Kwota dofinansowania: 1 204 065,66 PLN

Kontakt: gameinn.gogpoland@cdprojekt.com