Polaris

CD PROJEKT S.A. realizuje projekt pt. „Polaris”, którego celem było wsparcie rozwoju gry „Polaris” – gry wideo o wysoce innowacyjnej i kreatywnej fabule.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu MEDIA Video Games and Immersive Content Development, a zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Konkurs: CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM

Umowa o dofinansowanie: 101129439

Czas realizacji projektu: 03/2023 – 08/2024

Kwota dofinansowania: 150 000,00 EUR