Seamless Multiplayer

logo_

Tytuł projektu: Seamless Multiplayer – kompleksowa technologia umożliwiająca tworzenie unikalnej rozgrywki dla wielu graczy, uwzględniająca wyszukiwanie przeciwników, zarządzanie sesją, replikację obiektów oraz wsparcie różnorodnych trybów rozgrywki razem z unikalnym zestawem dedykowanych narzędzi.

Beneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Umowa o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0118/16

Czas realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.12.2019

Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Celem projektu było opracowanie kompleksowej technologii umożliwiającej tworzenie unikalnej rozgrywki dla wielu graczy, uwzględniającej wyszukiwanie przeciwników, zarządzanie sesją, replikację obiektów oraz wsparcie różnorodnych trybów rozgrywki razem z unikalnym zestawem dedykowanych narzędzi.

Wartość całkowita Projektu: 3 030 661,28 PLN
Kwota dofinansowania: 1 358 037,02 PLN