CD PROJEKT S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Seamless Multiplayer” – opis projektu

logo_

CD PROJEKT S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Seamless Multiplayer – kompleksowa technologia umożliwiająca tworzenie unikalnej rozgrywki dla wielu graczy, uwzględniająca wyszukiwanie przeciwników, zarządzanie sesją, replikację obiektów oraz wsparcie różnorodnych trybów rozgrywki razem z unikalnym zestawem dedykowanych narzędzi.”

Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0118/16
Realizacja projektu: 01/2016-06/2019

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‑2020

Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej technologii umożliwiającej tworzenie unikalnej rozgrywki dla wielu graczy, uwzględniającej wyszukiwanie przeciwników, zarządzanie sesją, replikację obiektów oraz wsparcie różnorodnych trybów rozgrywki razem z unikalnym zestawem dedykowanych narzędzi.

Wartość całkowita Projektu: 12 742 540,45 PLN

Kwota dofinansowania: 5 324 111, 72 PLN

Kontakt: stan.just@cdprojektred.com