CD PROJEKT S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „City Creation” – opis projektu

logo_

CD PROJEKT S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „City Creation – kompleksowa technologia służąca do kreacji “żywego”, grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali, która bazuje na zasadach, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz uwzględnia opracowanie innowacyjnych procesów i narzędzi wspierających tworzenie najwyższej jakości gier z otwartym światem.”

Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0105/16
Realizacja projektu: 01/2016-06/2019

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‑2020

Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej technologii służącej do kreacji „żywego”, grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali, która bazuje na zasadach, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz uwzględnia opracowanie innowacyjnych procesów i narzędzi wspierających tworzenie najwyższej jakości gier z otwartym światem.

Wartość całkowita Projektu: 19 835 668,44 PLN

Kwota dofinansowania: 7 934 267, 38 PLN

Kontakt: stan.just@cdprojektred.com