City Creation

logo_

Tytuł projektu: City Creation – kompleksowa technologia służąca do kreacji “żywego”, grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali, która bazuje na zasadach, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz uwzględnia opracowanie innowacyjnych procesów i narzędzi wspierających tworzenie najwyższej jakości gier z otwartym światem.

Beneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Umowa o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0105/16

Czas realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.05.2020

Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Celem projektu było opracowanie kompleksowej technologii służącej do kreacji „żywego”, grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali, która bazuje na zasadach, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz uwzględnia opracowanie innowacyjnych procesów i narzędzi wspierających tworzenie najwyższej jakości gier z otwartym światem.

Wartość całkowita Projektu: 19 279 691,23 PLN
Kwota dofinansowania: 7 710 800,64 PLN