Cinematic Feel

logo_

Tytuł projektu: Cinematic Feel – kompleksowa technologia umożliwiająca dostarczanie unikalnej, filmowej jakości w grach RPG z otwartym światem, uwzględniająca również innowacyjne rozwiązania procesowe i unikalny zestaw dedykowanych narzędzi.

Beneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Umowa o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0112/16

Czas realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.05.2020

Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa

Celem projektu było opracowanie kompleksowej technologii umożliwiającej dostarczanie unikalnej, filmowej jakości w grach RPG z otwartym światem, uwzględniającej również innowacyjne rozwiązania procesowe i unikalny zestaw dedykowanych narzędzi.

Wartość całkowita Projektu: 9 198 388,93 PLN
Kwota dofinansowania: 3 691 692,24 PLN