Animation Excellence

logo_

Tytuł projektu: Animation Excellence – kompleksowa technologia umożliwiająca znaczny wzrost jakości i produktywności skomplikowanych animacji ciała i twarzy na potrzeby gier RPG z otwartym światem, uwzględniająca również innowacyjne rozwiązania procesowe i unikalny zestaw dedykowanych narzędzi.

Beneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Umowa o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0110/16

Czas realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.05.2020

Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Celem projektu było opracowanie kompleksowej technologii umożliwiającej znaczny wzrost jakości i produktywności skomplikowanych animacji ciała i twarzy na potrzeby gier RPG z otwartym światem, uwzględniająca również innowacyjne rozwiązania procesowe i unikalny zestaw dedykowanych narzędzi.

Wartość całkowita Projektu: 9 616 040,63 PLN
Kwota dofinansowania: 3 846 416,20 PLN