CD PROJEKT S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Animation Excellence” – opis projektu

logo_

CD PROJEKT S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Animation Excellence – kompleksowa technologia umożliwiająca znaczny wzrost jakości i produktywności skomplikowanych animacji ciała i twarzy na potrzeby gier RPG z otwartym światem, uwzględniająca również innowacyjne rozwiązania procesowe i unikalny zestaw dedykowanych narzędzi.”

Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0110/16
Realizacja projektu: 01/2016-06/2019

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‑2020

Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej technologii umożliwiającej znaczny wzrost jakości i produktywności skomplikowanych animacji ciała i twarzy na potrzeby gier RPG z otwartym światem, uwzględniająca również innowacyjne rozwiązania procesowe i unikalny zestaw dedykowanych narzędzi.

Wartość całkowita Projektu: 12 784 041,43 PLN

Kwota dofinansowania: 5 113 616, 59 PLN

Kontakt: stan.just@cdprojektred.com