Projekty unijne

4/2017 Seamless Multiplayer

Beneficjent: CD PROJEKT S.A. Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0118/16 Realizacja projektu: 01/2016-06/2019 Poniżej umieszczono treść ogłoszeń Spółki CD PROJEKT S.A. w sprawie konkursu ofert na podwykonawstwo usług obejmujących prace badawczo-rozwojowe w związku z realizacją Projektu pn „Seamless… Czytaj dalej

3/2017 Cinematic Feel

Beneficjent: CD PROJEKT S.A. Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0112/16 Realizacja projektu: 01/2017-06/2020 Poniżej umieszczono treść ogłoszeń Spółki CD PROJEKT S.A. w sprawie konkursu ofert na podwykonawstwo usług obejmujących prace badawczo-rozwojowe w związku z realizacją Projektu pn… Czytaj dalej

2/2017 Animation Excellence

Beneficjent: CD PROJEKT S.A. Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0110/16 Realizacja projektu: 01/2017-06/2020 Poniżej umieszczono treść ogłoszeń Spółki CD PROJEKT S.A. w sprawie konkursu ofert na podwykonawstwo usług obejmujących prace badawczo-rozwojowe w związku z realizacją Projektu pn… Czytaj dalej

1/2017 City Creation

Beneficjent: CD PROJEKT S.A. Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0105/16 Realizacja projektu: 01/2017-06/2020 Poniżej umieszczono treść ogłoszeń Spółki CD PROJEKT S.A. w sprawie konkursu ofert na podwykonawstwo usług obejmujących prace badawczo-rozwojowe w związku z realizacją Projektu pn… Czytaj dalej

5/2016 System generycznego wsparcia cross-platformowej rozgrywki wieloosobowej w grach komputerowych dla najpopularniejszych konsol i systemów operacyjnych

W związku z realizacją projektu badawczo – rozwojowego pn “System generycznego wsparcia cross-platformowej rozgrywki wieloosobowej w grach komputerowych dla najpopularniejszych konsol i systemów operacyjnych” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój… Czytaj dalej

5/2016 System generycznego wsparcia cross-platformowej rozgrywki wieloosobowej w grach komputerowych dla najpopularniejszych konsol i systemów operacyjnych

W związku z planowaną realizacją projektów badawczo – rozwojowych w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program sektorowy GAMEINN 1.  Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa GOG Poland… Czytaj dalej