Promised Land

CD PROJEKT S.A. zrealizował projekt pn „Promised Land”, którego celem była organizacja dwóch edycji festiwalu sztuk audiowizualnych – w 2016 i 2017 roku, oferującego szkolenia dla profesjonalistów z branży filmowej i gier wideo, którzy chcieli rozwinąć swoje umiejętności.

Projekt był współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w programie MEDIA Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej, a zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Beneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Umowa o dofinansowanie: 2016-2813/001-001578030-CREA-1-2016-1-PL-MED-
TRAINING
Czas realizacji projektu: 01.09.2016 – 01.03.2018

Kwota dofinansowania: 207 102,02 EUR