4/2013 “Promocja produktów CD PROJEKT S.A. na targach gamescom w Kolonii możliwością rozwoju eksportu”

Beneficjent: CD PROJEKT S.A.
Całkowita wartość wydatków w projekcie – 541.636,59 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania – 222.439,74 PLN
Realizacja projektu: 08/2013