Promocja produktów CD PROJEKT S.A. na targach E3 w Los Angeles możliwością rozwoju eksportu

Beneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Całkowita wartość wydatków w projekcie – 765.189,00 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania – 265.322,72 PLN
Realizacja projektu: 06/2013