3/2009 “The Witcher 2” (PC)

Media-Europe

Beneficjent: CD Projekt RED Sp. z o.o.
Wartość projektu – 339.352,64 EUR
Wartość otrzymanego dofinansowania – 100.000,00 EUR
Realizacja projektu: 04/2009 – 02/2010