2/2013 “Upgrade funkcjonalny architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych”

Beneficjent: CD PROJEKT S.A.
Całkowita wartość wydatków w projekcie – 2 153 308,54 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania – 798 387,02 PLN
Realizacja projektu: 04/2014 – 09/2015

Pobierz PDF