Modernizacja infrastruktury technicznej i technologicznej Grupy CD Projekt

Beneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Całkowita wartość projektu – 1.314.424,22 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania – 429.140,82 PLN
Realizacja projektu: 11/2010 – 06/2012