1/2015 „The Witcher 3: Blood and Wine”

Print

Beneficjent: CD PROJEKT S.A.
Wartość projektu – 2.274.485,00 EUR
Wartość przyznanego dofinansowania – 150.000,00 EUR
Realizacja projektu: 03/2015-09/2017

Pobierz PDF