The Witcher 3: Blood and Wine

Print

CD PROJEKT S.A. zrealizował projekt pn „The Witcher 3: Blood and Wine”, którego celem było wsparcie developmentu koncepcji i projektu drugiego dodatku do gry „The Witcher 3: Wild Hunt” – gry wideo o wysoce innowacyjnej i kreatywnej fabule.

Projekt był współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w programie MEDIA Development Gier Wideo, a zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Beneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Umowa o dofinansowanie: 2015-2494/001-001-565503-CREA-1-2015-1-PL-MED-
DEVVG
Czas realizacji projektu: 03/2015-09/2017

Kwota dofinansowania: 150 000,00 EUR