The Witcher 3

 

Media-EuropeBeneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Wartość projektu – 1.829.368,63 EUR
Wartość przyznanego dofinansowania – 150.000,00 EUR
Realizacja projektu: 12/2012 – 05/2015