1/2013 “The Witcher 3”

 

Media-EuropeBeneficjent: CD PROJEKT S.A.
Wartość projektu – 1.829.368,63 EUR
Wartość przyznanego dofinansowania – 150.000,00 EUR
Realizacja projektu: 12/2012 – 05/2015