1/2011 “Udział w międzynarodowych targach szansą rozwoju eksportu CD Projekt RED Sp. z o.o. oraz możliwością promocji nowych technologii i produktów z Mazowsza”

Beneficjent: CD PROJEKT S.A.
Całkowita wartość wydatków w projekcie – 1.345.042,53 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania – 148.000,00 PLN
Realizacja projektu: 02/2011 – 12/2011