Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP w CD Projekt Sp. z o.o.

Beneficjent: CDP.pl Sp. z o.o.
Całkowita wartość wydatków w projekcie – 2.657.387,10 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania – 770.113,27 PLN
Realizacja projektu: 01/2010 – 05/2014