Budowa centrum przetwarzania danych i komunikacji Grupy CD Projekt

Beneficjent: CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Całkowita wartość projektu – 615.019,05 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania – 302.468,39 PLN
Realizacja projektu: 12/2007 – 12/2010