Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 8/2023

Temat raportu: Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia odpisu dotyczącego Projektu Sirius Podstawa prawna raportu: Art. 17 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 7/2023

Temat: Rejestracja połączenia Spółki z jej spółką zależną – CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 6/2023

Temat: Decyzja w sprawie asymilacji akcji serii M Spółki z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się na rynku podstawowym Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 5/2023

Temat: Decyzja w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia akcji serii M Spółki do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2023

Temat: Korekta dotycząca elementów taksonomii zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2021 rok Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2023

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zgodnie z… Czytaj dalej