Rok obrotowy: 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 maja 2018 r.