Rok obrotowy: 2018

Wyniki za III kwartał 2018 r.

W trzecim kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 67 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła poziom 15,5 mln zł zysku netto…. Czytaj dalej

Raport bieżący nr 21/2018

Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR Treść raportu: Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację… Czytaj dalej