Rok obrotowy: 2018

Wyniki za I kwartał 2018 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała ponad 75 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła blisko 23 mln zysku netto. W omawianym okresie największą sprzedaż wygenerowały gry Wiedźmin 3: Dziki Gon… Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 maja 2018 r.