Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 44/2022

Temat: Realizacja skupu akcji własnych Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 43/2022

Temat: Objęcie przez osobę uprawnioną akcji serii M Spółki wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego Spółki realizowanego w latach 2016-2019 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacja… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 42/2022

Temat: Realizacja skupu akcji własnych Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 40/2022K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 40/2022 Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dokonuje niniejszym korekty treści przekazanego do publicznej wiadomości w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 40/2022

Temat: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 39/2022

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje,… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 38/2022

Temat: Informacja o zamiarze kandydowania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wraz z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej