Rok obrotowy: 2021

Wyniki za I kwartał 2021 r.

W I kwartale 2021 r. CD PROJEKT kontynuował prace nad aktualizacjami do Cyberpunka 2077. Jednym z najważniejszych wydarzeń korporacyjnych tego okresu była aktualizacja strategii, która wskazała główne cele i kierunki rozwoju Grupy na najbliższe lata…. Czytaj dalej