Wyróżnienie specjalne dla Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie The Best Annual Report 2022 organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Celem konkursu jest promowanie dokumentów, które dostarczają największą wartością użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów.

Wyróżnienie zostało przyznane ze wskazaniem poniższych mocnych stron Raportu:

  1. Szerokie zastosowanie międzynarodowych standardów raportowania. Raport jest nie tylko zgodny z Ustawą o rachunkowości czyli Dyrektywą NFRD, ale również łączy w sobie istotność wpływu odzwierciedloną w zastosowaniu GRI Standards oraz istotność finansową poprzez zastosowanie Standardów SASB. Dodatkowo, w raporcie zawarte zostały elementy metodologii IIRC czyli raportowania zintegrowanego.
  2. Dopasowanie raportu do globalnego modelu biznesowego Grupy i oczekiwań interesariuszy. Uwagę jury zwróciła zarówno macierz interesariuszy, sposoby kontaktu i budowania zaangażowania, jak i prezentacja istotnych tematów i analiza ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Istotne tematy zostały dodatkowo zaprezentowane w kontekście ambicji i celów ESG powiązanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
  3. Jury doceniło również poddanie raportu niezależnej zewnętrznej weryfikacji w odniesieniu do wszystkich wskaźników profilowych oraz wybranych materialnych wskaźników wynikowych.

Z treścią Raportu można zapoznać się TUTAJ.