Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 48/2022

Temat raportu: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”),… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 46/2022

Temat: Zgłoszenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz oraz kandydatury na Członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Zarząd CD PROJEKT S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 45/2022

Temat: Realizacja i zakończenie skupu akcji własnych Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 44/2022

Temat: Realizacja skupu akcji własnych Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 43/2022

Temat: Objęcie przez osobę uprawnioną akcji serii M Spółki wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego Spółki realizowanego w latach 2016-2019 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacja… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 42/2022

Temat: Realizacja skupu akcji własnych Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu… Czytaj dalej