Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 54/2022

Temat: Podjęcie decyzji w sprawie przyszłości projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów spółki zależnej Spokko sp. z o.o. oraz planowanej reorganizacji w Grupie CD PROJEKT Podstawa prawna raportu: Art. 17 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 53/2022

Temat: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii M Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 52/2022

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 48/2022

Temat raportu: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”),… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 46/2022

Temat: Zgłoszenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz oraz kandydatury na Członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Zarząd CD PROJEKT S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 45/2022

Temat: Realizacja i zakończenie skupu akcji własnych Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014… Czytaj dalej