Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 1/2023

Temat: Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 59/2022

Temat: Powołanie Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzenie mu funkcji Przewodniczącego oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 58/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) podaje do wiadomości,… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 57/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 55/2022

Temat: Rejestracja akcji serii M w depozycie papierów wartościowych i  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 54/2022

Temat: Podjęcie decyzji w sprawie przyszłości projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów spółki zależnej Spokko sp. z o.o. oraz planowanej reorganizacji w Grupie CD PROJEKT Podstawa prawna raportu: Art. 17 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 53/2022

Temat: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii M Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 52/2022

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie… Czytaj dalej