Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 5/2023

Temat: Decyzja w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia akcji serii M Spółki do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2023

Temat: Korekta dotycząca elementów taksonomii zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2021 rok Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2023

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zgodnie z… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 1/2023

Temat: Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 59/2022

Temat: Powołanie Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzenie mu funkcji Przewodniczącego oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 58/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) podaje do wiadomości,… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 57/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 55/2022

Temat: Rejestracja akcji serii M w depozycie papierów wartościowych i  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna… Czytaj dalej