Rok obrotowy: 2020

Wyniki za 2020 r.

W 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej CD PROJEKT przekroczyły 2,1 mld zł i były ponad czterokrotnie wyższe niż rok wcześniej. Na tak dynamiczny wzrost największy wpływ miała grudniowa premiera Cyberpunka 2077 – największej gry… Czytaj dalej

Skonsolidowany raport roczny – 2020

Jednostkowy raport roczny – 2020