Rok obrotowy: 2015

Skonsolidowany raport półroczny – 2015