Rok obrotowy: 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 maja 2014 r.