Rok obrotowy: 2014

Skonsolidowany raport półroczny – 2014