Rok obrotowy: 2014

Wyniki za I półrocze 2014 r.

Grupa CD PROJEKT zanotowała w I połowie roku 6,31 mln zł zysku brutto, 4,54 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, a także 11,49 mln zł dodatnich przepływów gotówkowych. Równocześnie Spółka finansowała duże… Czytaj dalej

Skonsolidowany raport półroczny – 2014