Rok obrotowy: 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 7 maja 2013 r.