Rok obrotowy: 2013

Skonsolidowany raport półroczny – 2013