Rok obrotowy: 2013

Wyniki za I półrocze 2013 r.

Grupa CD PROJEKT w pierwszej połowie 2013 r. wypracowała 63,1 mln zł przychodów oraz 7,7 mln zł zysków generując pozytywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 6,3 mln zł. Spółka pomimo równoległego tworzenia dwóch… Czytaj dalej

Wyniki za 2013 r.

Wysokie i pozytywne przepływy finansowe pozwalają na finansowanie produkcji gier Wiedźmin 3 Dziki Gon oraz Cyberpunk 2077 oraz ich perfekcyjne dopracowanie. Gracze kupili łącznie już ponad 7 mln egzemplarzy gier z serii Wiedźmin. Studio CD… Czytaj dalej