OPEN WORLD – Pride Month w CD PROJEKT RED

Tworzymy akceptujące środowisko pracy, w którym każdy może być sobą. Robimy tak, bo zwyczajnie uważamy, że to słuszne. Poczucie bezpieczeństwa wspiera podejmowanie odważnych decyzji biznesowych. To jest w naszym DNA, dlatego od zawsze sprzeciwiamy się jakiejkolwiek formie dyskryminacji.

Adam Kiciński dla Forbes Women (2023)

Inkluzywność i akceptacja to kluczowe wartości CD PROJEKT i przykładamy szczególną uwagę, żeby każdy pracownik czuł się częścią naszego zespołu. Dlatego też braliśmy aktywny udział w światowym świętowaniu Pride Month, szczególnego czasu dla wielu osób w naszej firmie.

17 czerwca pracownicy CD PROJEKT i ich bliscy wzięli udział w największej polskiej Paradzie Równości w Warszawie, gdzie pod hasłem “OPEN WORLD” (“OTWARTY ŚWIAT”) dumnie maszerowali w imię miłości, wolności i sprawiedliwości społecznej. Pośród nich był prezes zarządu CD PROJEKT – Adam Kiciński, który wraz z 30 przedstawicielami największych spółek w Polsce podpisał list Forbes Women w sprawie wsparcia środowiska LGBTQIA+.

Chcemy również wnieść pozytywny wkład do naszej społeczności, dlatego wsparliśmy finansowo Kampanię Przeciw Homofobii, organizację która promuje formalne równouprawnienie osób ze środowiska LGBTQIA+.

Oprócz tego, aby rozwijać inkluzywne i bezpieczne środowisko pracy, stale uczymy się wspólnie w jaki sposób wspierać osoby ze środowiska LGBTQIA+ zarówno w pracy jak i poza nią. W tym celu zorganizowaliśmy z grupą Stonewall webinar pod hasłem “How to be a good ally and show your support” (“Jak być dobrą osobą sojuszniczą i okazywać swoje wsparcie”).