Grupa CD PROJEKT opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 r.

Po raz drugi w swojej historii Grupa CD PROJEKT opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju. Dokument został przygotowany zgodnie ze standardami GRI i poddany po raz pierwszy zewnętrznej weryfikacji. 

W tegorocznym Raporcie podsumowaliśmy m.in. realizację celów zaplanowanych na 2022 r. oraz wyznaczyliśmy nowe cele w obszarach ESG. Opisaliśmy również, w jaki sposób zarządzamy istotnymi dla Grupy CD PROJEKT tematami w obszarze środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym. 

W Raporcie znajdują się również szczegółowe informacje, jakie działania podejmowaliśmy w 2022 r. w ramach pięciu ambicji ESG, ogłoszonych w październiku 2022 r. podczas Aktualizacji strategii biznesowej Grupy CD PROJEKT.

 

Dowiedz się więcej:

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT za 2022 r.

Materiał wideo na temat ambicji ESG Grupy CD PROJEKT

Aktualizacja Strategii Grupy CD PROJEKT – prezentacja