CD PROJEKT pierwszą spółką z branży gamingowej w Polsce z certyfikatem EMAS

19 lutego 2024 r. Spółka CD PROJEKT została wpisana do rejestru organizacji objętych unijnym systemem certyfikacji środowiskowej EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme). To wyróżnienie jest potwierdzeniem wdrożenia przez Spółkę Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001 oraz rozporządzeniem EMAS. Wpis do rejestru EMAS oznacza spełnienie przez CD PROJEKT najwyższych standardów i wymagań ochrony środowiska.

Dbanie o środowisko było od zawsze częścią DNA CD PROJEKT. Cztery lata temu nabyliśmy kompleks nieruchomości, w którym obecnie mieści się nasza siedziba i od tamtej pory sukcesywnie przekształcamy go w “zielony kampus”. W oddanym w ubiegłym roku budynku parkingu zastosowaliśmy szereg proekologicznych rozwiązań, a na jego dachu stworzyliśmy specjalną strefę wypoczynkową dla członków naszego zespołu, z boiskiem do koszykówki i plenerową siłownią. Inwestujemy też w odnawialne źródła energii. Do tej pory na kampusie w Warszawie zainstalowaliśmy 400 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 135 kWp. powiedział Piotr Nielubowicz, Chief Financial Officer w CD PROJEKT odpowiedzialny m.in. za obszar środowiska i klimatu. 

Otrzymanie przez CD PROJEKT certyfikatu EMAS poprzedziły niezależne audyty zewnętrzne przeprowadzone przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego TUV NORD Polska Sp. z o.o. Ponadto, w ramach przygotowań do certyfikacji wykonaliśmy przegląd środowiskowy, przeanalizowaliśmy te aspekty naszej działalności, które wpływają lub mogą wpływać na środowisko oraz wyznaczyliśmy wskaźniki i szczegółowe cele dla obszarów o największym wpływie. Opracowaliśmy również pierwsze wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której znalazły się kompleksowe informacje o zarządzaniu przez CD PROJEKT obszarem środowiska i klimatu. 

Dzięki wdrożeniu systemu EMAS będziemy mogli jeszcze skuteczniej zarządzać szansami i ryzykami w obszarach związanych ze środowiskiem i klimatem, na które mamy największy wpływ – powiedziała Małgorzata Kaźmierczak, Pełnomocnik ds. EMAS w CD PROJEKT.

Więcej informacji na temat zarządzania przez CD PROJEKT kwestiami zrównoważonego rozwoju znajduje się w Raportach Zrównoważonego Rozwoju Grupy CD PROJEKT.