Rok obrotowy: 2024

Raport bieżący nr 6/2024

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 5/2024

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)… Czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 lutego 2024 r.