Rok obrotowy: 2020

Wyniki za III kwartał 2020 r.

W III kwartale br. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT osiągnęła 105 mln zł przychodów ze sprzedaży, a skonsolidowany zysk netto wzrósł w ujęciu rocznym o blisko 60% i wyniósł ponad 23 mln zł. Spółka skupia się… Czytaj dalej