Rok obrotowy: 2019

Wyniki za 2019 r.

W 2019 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT osiągnęła 521 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 44% więcej niż rok wcześniej. To efekt przede wszystkim bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3, w tym premierowej wersji na konsolę… Czytaj dalej

Jednostkowy raport roczny – 2019

Skonsolidowany raport roczny – 2019

Raport bieżący nr 17/2019

Temat: Zawarcie porozumienia Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 („Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanej Raportem bieżącym nr 15/2018 z dnia 1… Czytaj dalej