Rok obrotowy: 2012

Skonsolidowany raport półroczny – 2012