Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 12/2024

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 11/2024

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 9/2024

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 7/2024

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 6/2024

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 5/2024

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)… Czytaj dalej