Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 5/2024

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 1/2024

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„), zgodnie z… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 42/2023

Temat: Finalne zatwierdzenie ugody sądowej dotyczącej pozwu zbiorowego w USA Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 38/2023

Temat: Informacja dotycząca danych sprzedażowych oraz budżetu produkcji i promocji dodatku do gry Cyberpunk 2077: Widmo Wolności (Phantom Liberty) Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z… Czytaj dalej