Rok obrotowy: 2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 3 grudnia 2010 r.