Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 28/2023

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 27/2023

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 22/2023

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną SPOKKO sp. z o.o. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 504 §… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 21/2023

Temat: Zdefiniowanie nowych ram Projektu Sirius, podjęcie decyzji w sprawie odwrócenia części odpisu za 2022 r. oraz spisania wartości części nakładów za I kwartał 2023 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 20/2023

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD… Czytaj dalej