Rok obrotowy: 2010

Jednostkowy raport półroczny – 2010