Rok obrotowy: 2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 14 października 2010 r.